ข้อมูลทางการเงิน

MD & A

  • 2562
  • 2561
  • 2560
  • 2559
  • ย้อนหลัง
ไฟล์ วันที่ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
ประจำไตรมาสที่ 1/2562
07-05-2562
375 KB.
ไฟล์ วันที่ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
ไฟล์ วันที่ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
ประจำไตรมาสที่ 3/2560
07-11-2560
1656 KB.
ไฟล์ วันที่ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
ประจำไตรมาสที่ 2/2559
03-08-2559
82 KB.
ประจำไตรมาสที่ 1/2559
04-05-2559
51 KB.
ไฟล์ วันที่ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
ประจำไตรมาสที่ 1/2558
06-05-2558
44 KB.
ประจำปี 2557
16-02-2558
41 KB.
ประจำปี 2556
21-02-2557
56 KB.
ประจำไตรมาสที่ 3/2556
04-11-2556
77 KB.
ประจำไตรมาสที่ 2/2556
05-08-2556
68 KB.
ประจำไตรมาสที่ 1/2556
08-05-2556
79 KB.
ประจำปี 2555
21-02-2556
71 KB.
ประจำไตรมาสที่ 3/2555
08-11-2555
65 KB.
ประจำไตรมาสที่ 2/2555
07-08-2555
81 KB.
ประจำไตรมาสที่ 1/2555
09-05-2555
77 KB.
ประจำปี 2554
04-06-2554
68 KB.
ประจำไตรมาสที่ 3/2554
03-06-2554
39 KB.
ประจำไตรมาสที่ 2/2554
02-06-2554
39 KB.
ประจำไตรมาสที่ 1/2554
01-06-2554
38 KB.
ประจำปี 2553
04-06-2553
34 KB.
ประจำไตรมาสที่ 3/2553
03-06-2553
39 KB.
ประจำไตรมาสที่ 2/2553
02-06-2553
55 KB.