ข้อมูลทางการเงิน

งบการเงิน

  • 2562
  • 2561
  • 2560
  • 2559
  • ย้อนหลัง
ไฟล์ วันที่ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 1/2562
07-05-2562
436 KB.
ไฟล์ วันที่ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
ประจำปี 2561
18-02-2562
755 KB.
ไตรมาสที่ 3/2561
08-11-2561
383 KB.
ไตรมาสที่ 2/2561
06-08-2561
375 KB.
ไตรมาสที่ 1/2561
08-05-2561
387 KB.
ไฟล์ วันที่ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
ประจำปี 2560
21-02-2561
888 KB.
ไตรมาสที่ 3/2560
07-11-2560
192 KB.
ไตรมาสที่ 2/2560
03-08-2560
207 KB.
ไตรมาสที่ 1/2560
05-05-2560
178 KB.
ไฟล์ วันที่ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
ประจำปี 2559
16-02-2560
381 KB.
ไตรมาสที่ 3/2559
08-11-2559
189 KB.
ไตรมาสที่ 2/2559
03-08-2559
515 KB.
ไตรมาสที่ 1/2559
04-05-2559
479 KB.
ไฟล์ วันที่ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2558
16-02-2559
701 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558
02-11-2558
274 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558
05-08-2558
260 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2558
06-05-2558
240 KB.
งบการเงินประจำปี 2557
16-02-2558
348 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2557
06-11-2557
211 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2557
07-08-2557
223 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2557
08-05-2557
210 KB.
งบการเงินประจำปี 2556
21-02-2557
286 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2556
04-11-2556
288 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2556
05-08-2556
195 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2556
08-05-2556
174 KB.
งบการเงินประจำปี 2555
21-02-2556
407 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2555
08-11-2555
219 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2555
07-08-2555
221 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2555
09-05-2555
256 KB.
งบการเงินประจำปี 2554
22-02-2555
277 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2554
08-11-2554
280 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2554
02-06-2554
258 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2554
01-06-2554
267 KB.
งบการเงินประจำปี 2553
04-06-2553
321 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2553
03-06-2553
261 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2553
02-06-2553
264 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2553
01-06-2553
994 KB.
งบการเงินประจำปี 2552
04-06-2552
372 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2552
03-06-2552
1150 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2552
02-06-2552
1154 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2552
01-06-2552
909 KB.
งบการเงินประจำปี 2551
04-06-2551
1183 KB.