สอบถามข้อมูลนักลงทุน

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สำนักงาน : ชั้น 20 อาคารลุมพินีทาวเวอร์, 1168/55 ถนน พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร : 0-2285-6326-32 , 0-2679-9140-4
โทรสาร : 0-2679-9157
นาย กันตภณ กิตติศิริประเสริฐ ต่อ 809

ขอบคุณสำหรับความสนใจ หากท่านมีคำถาม หรือ ข้อสงสัย เกี่ยวกับการลงทุน สามารถส่งคำถาม หรือ ข้อสงสัยโดยกรอกรายละเอียดแบบฟอร์มด้านล่าง

* จำเป็นต้องกรอก

ชื่อ-นาสกุล: *
ที่อยู่:
ประเทศ: *
อีเมล์: * 
โทรศัพท์:
โทรสาร:
หัวข้อ: *
ข้อความ:: *
เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้