หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลบริษัท

บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (IFS) เป็นหนึ่งในผู้นำ ด้านธุรกิจแฟคเตอริ่งของประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งด้านความมั่นคงและคุณภาพของการบริการที่เป็นเลิศ กับประสบการณ์มากกว่า 29 ปี ซึ่งลูกค้าสามารถไว้วางใจกับคุณภาพการบริการของเรา

ข่าวสารล่าสุด

ดูเพิ่มเติม

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาสรรหาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า

แจ้งการลาออกและแต่งตั้งกรรมการใหม่