English ร่วมงานกับเรา ถาม-ตอบ ติดต่อเรา หน้าแรก

Hotline : (66)2 285 6326 - 32

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลบริษัท

บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (IFS) เป็นหนึ่งในผู้นำ ด้านธุรกิจแฟคเตอริ่งของประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งด้านความมั่นคงและคุณภาพของการบริการที่เป็นเลิศ กับประสบการณ์มากกว่า 23 ปี ซึ่งลูกค้าสามารถไว้วางใจกับคุณภาพการบริการของเรา

ข่าวสารล่าสุด

ดูเพิ่มเติม

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 2 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2559